Η ομάδα Erasmus+ του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας στη Βαρκελώνη Κύριο

Η ομάδα Erasmus+ του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας στη Βαρκελώνη

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, η ομάδα έργου του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας με τίτλο «Τεχνολογία Συστημάτων Ανάκτησης Κινητικής Ενέργειας και Ενέργειας Καυσαερίων για Υβριδικούς Κινητήρες», βρίσκετε στη Βαρκελώνη πραγματοποιώντας την κεντρική δράση του προγράμματος που σκοπό έχει την κατάρτιση μαθητών των ειδικοτήτων "Τεχνικός Οχημάτων" και "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων" στην τεχνολογία των υβριδικών οχημάτων.

 

Το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας  πέρα από την κατάρτιση των μαθητών αποσκοπεί :

  • στην αναβάθμιση και τον εκμοντερνισμό του σχολείου, μετασχηματίζοντάς το σε "πρωτοπόρο" της τοπικής κοινωνίας

  • στη μεταφορά και ενσωμάτωση σημαντικής τεχνογνωσίας στο σχολείο, βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης για τις παραπάνω ειδικότητες

  • στη διεθνοποίηση του σχολείου και δημιουργία καναλιού επικοινωνίας με Ευρωπαϊκούς φορείς

  • και τέλος την προσέλκυση περισσότερων μαθητών και εκπαιδευτικών με διάθεση αναβάθμισης του έργου τους.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα έργου

K.E.R.S. & E.R.E.S.

«Kinetic Energy Recovery Systems and 

Exhaust Recovery Energy Systems

 

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας