Συμμετοχή μαθητών του νομού Ημαθίας για ανασκαφές στο ανάκτορο των Αιγών Κύριο

Συμμετοχή μαθητών του νομού Ημαθίας για ανασκαφές στο ανάκτορο των Αιγών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα «Θερινό Αρχαιολογικό Σχολείο» την εβδομάδα από 25 έως 29 Ιουνίου 2018. Τριάντα μαθητές Λυκείων του νομού μας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν

στις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου των Αιγών. Με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων,

οι μαθητές θα γνωρίσουν το κορυφαίο

μνημείο συμμετέχοντας στις εργασίες αναστήλωσής του.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!