Τα τμήματα των σχολείων της Ημαθίας που είναι κλειστά Κύριο

Τα τμήματα των σχολείων της Ημαθίας που είναι κλειστά
 Αναλυτικά τα τμήματα των σχολείων της Ημαθίας που είναι κλειστά:

Δήμος Αλεξάνδρειας

- 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας

ΟΛΟΗΜΕΡΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), Α ΠΡΩΙΝΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), Β ΠΡΩΙΝΟ (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 31/10 έως και 13/1

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης

Ε ΤΑΞΗ (Ε Τάξη), Ε ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε ΤΑΞΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Ε Τάξη) από 30/10 έως και 12/11

- Δημοτικό σχολείο Νησίου

ΣΤ ΤΑΞΗ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΤΑΞΗ ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΤΑΞΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΣΤ Τάξη) από 11/11 έως και 24/11

 

Δήμος Βέροιας

9ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Β1 (Β Τάξη) από 31/10 έως και 13/11

5ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Κλασσικό 4 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ολοήμερο (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 4/11 έως και 17/11

8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Β2 (Β Τάξη), ΤΜ ΑΓΓΛΙΚΏΝ Β2 (Β Τάξη) από 4/11 έως και 17/11

2ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Α (Α Τάξη), Α ΑΓΓΛ (Α Τάξη), Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Β1 (Β Τάξη), Β1 ΑΓΓΛ (Β Τάξη), Β2 (Β Τάξη), Β2 ΑΓΓΛ (Β Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Γ (Γ Τάξη), Γ ΑΓΓΛ (Γ Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Δ1 (Δ Τάξη), Δ1 ΑΓΓΛ (Δ Τάξη), Δ2 (Δ Τάξη), Δ2 ΑΓΓΛ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη), ΣΤ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΑΓΓΛ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ ΓΑΛ (ΣΤ Τάξη) από 3/11 έως και 16/11

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Γ2 (Γ Τάξη), Γ2-ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη) από 3/11 έως και 16/11

Δήμος Νάουσας

10ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Ε1 (Ε Τάξη), Ε2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε3 ΓΑΛΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ζ0*Ε2 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε2 (Ε Τάξη) από 31/10 έως και 13/11

1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Ζ2*Α2 (Α Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Ζ2*Β2 (Β Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ2*Γ2 (Γ Τάξη), Ζ0*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ0*Ε2 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε2 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ0*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη), Ζ2*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 31/10 έως και 13/11

Δημοτικό Σχολείο Μαρίνας - Π. Νερών - Γιαννακοχωρίου

Δ (Δ Τάξη), Δ ΑΓΓΛ (Δ Τάξη) από 3/11 έως και 16/11

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Ζ0*Γ2 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ2 (Γ Τάξη), Ζ2*Γ1 (Γ Τάξη), ΤΑΞΗ Γ΄ (Γ Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Γ΄ (Γ Τάξη), ΑΓΓΛΙΚΑ Γ΄ (Γ Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Γ΄ (Γ Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη) από 3/11 έως και 16/11 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας