Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για τις εργασίες καθαρισμού και πλύσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ. Νησίου Κύριο

Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για τις εργασίες καθαρισμού και πλύσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ. Νησίου

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  οι εργασίες καθαρισμού και πλύσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΤΚ. Νησίου έχουν ολοκληρωθεί και θα συνεχιστούν εργασίες ελέγχου και καθαρισμού των ιδιωτικών παροχών από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε του νερό του δικτύου μόνο για εργασίες καθαριότητας.

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας κι ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας