ΑΣΕΠ: Μονιμότητα για υποψηφίους 44 επαγγελμάτων Κύριο

ΑΣΕΠ: Μονιμότητα για υποψηφίους 44 επαγγελμάτων

Το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων αναμένεται να ενεργοποιήσει η έκδοση της προκήρυξης 1Κ/2020 μονίμων για την ενίσχυση 21 φορέων του Δημοσίου.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας θα επιλεγούν υποψήφιοι 44 διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Τονίζεται ότι η προκήρυξη κάνει αποδεκτούς 217 διαφορετικούς τίτλους σπουδών απ΄ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η διαδικασία επιλογής προβλέπει:

  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
  • Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών (όταν ζητηθεί)
  • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
  • Ενστάσεις
  • Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τους 217 διαφορετικούς τίτλους σπουδών που ζητά η προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!