Εφημερίες Φαρμακείων: Αλεξάνδρεια - Βέροια - Νάουσα 18/11/2019 Κύριο

Εφημερίες Φαρμακείων: Αλεξάνδρεια - Βέροια - Νάουσα 18/11/2019

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Αριστοτέλους25
τηλ.23330 26434 Έναντι ΚΤΕΛ – Εκκλησία Κοιμ.Θεοτόκου

ΝΑΟΥΣΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Λίτος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε.
τηλ. 2332020120 - ΧΡ. Λαναρά 20

ΒΕΡΟΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
τηλ.23310-23200
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ)
τηλ.23310-66649
19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ 44 τηλ.23310-26914
21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΕΡΙΩΝ 44 τηλ.23310-26914

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!