Η AGRO – SOLUTIONS I.K.E. με έδρα την Αλεξάνδρεια αναζητεί Πτυχιούχους ΑΕΙ - ΑΤΕΙ για την στελέχωση της Κύριο

Η AGRO – SOLUTIONS I.K.E.  με έδρα την Αλεξάνδρεια αναζητεί Πτυχιούχους ΑΕΙ - ΑΤΕΙ για την στελέχωση της

Η AGRO – SOLUTIONS I.K.E., που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, αναζητεί Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΑΤΕΙ για την στελέχωση της. Θα

αξιολογηθούν θετικά

πτυχία Γεωπονίας και Οικονομικών Σπουδών.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στο παρακάτω email μέχρι την Δευτέρα 12-03-2018

Info.agrosolutions@gmail.com

Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση MSOffice.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!