Ξεκλειδώνουν 3.257 προσλήψεις στο "Βοήθεια στο Σπίτι" Κύριο

Ξεκλειδώνουν 3.257 προσλήψεις στο "Βοήθεια στο Σπίτι"

Τροπολογία με την οποία μονιμοποιούνται περίπου 3.000 εργαζόμενοι του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" κατατέθηκε και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

 Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας "Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις", προβλέπεται ακόμα η επέκταση κατά 7% του αριθμού των εργαζομένων στο Πρόγραμμα που αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ετήσια επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι 62,5 εκ ευρώ.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας