Νέες προσλήψεις στα χιονοδρομικά Βασιλίτσας και Σελίου Κύριο

Νέες προσλήψεις στα χιονοδρομικά Βασιλίτσας και Σελίου

Σε προσλήψεις θα προχωρήσουν τα χιονοδρομικά της Βασιλίτσας και του Σελίου μετά και από κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε χθες αργά το βράδυ. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν άμεσα από τους δύο φορείς

Τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Αθλητισμού προχώρησαν με απόφαση τους στον καθορισμό του αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα προσληφθούν, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

Ειδικότερα για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες παρακάτω ειδικοτήτων:

nodromiko1

Επίσης για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες των παρακάτω ειδικοτήτων:

ndromiko2
Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!