Η OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε. ανάμεσα στις 175 εταιρείες στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, σύμφωνα με την GRANT THORNTON Κύριο

Η OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε. ανάμεσα στις 175 εταιρείες στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, σύμφωνα με την GRANT THORNTON

H OLYMPIA ELECTRONICS Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, με έδρα την Μεθώνη Πιερίας και

εξαγωγές σε 72 χώρες, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις 175 εταιρείες που ξεχώρισαν σύμφωνα με τη λίστα της διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, για τις υψηλές τους επιδόσεις σε κύκλο εργασιών, κέρδη προ φόρων, ταμειακές ροές, ταμειακά διαθέσιμα και καθαρά κέρδη μετά φόρων.

Οι 175 εταιρείες που ξεχώρισαν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά εξάγουν παγκοσμίως. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους για τα οποία διακρίθηκαν, είναι η υψηλή ανταγωνιστικότητα, η διατήρηση του τζίρου, η λειτουργική κερδοφορία και οι υψηλές ταμειακές ροές. Σε αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις ο δανεισμός είναι από μηδενικός έως ελάχιστος σε σύγκριση με το μέγεθος του ισολογισμού, στοιχείο που δείχνει την καλή τους οικονομική κατάσταση.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει πολλές διακρίσεις χάρη στην ανοδική της πορεία και την αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, γεγονός που της δίνει ώθηση να προσπαθεί συνεχώς για το καλύτερο.

H Olympia Electronics στους πυλώνες : Εξωστρέφεια, Τεχνολογία Αιχμής, Υψηλή Ποιότητα, Καινοτομία

«Πιστεύουμε στην Ελλάδα – Παράγουμε στην Ελλάδα».

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!