Ανάληψη καθηκόντων Αν. Διοικητή Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας Κύριο

Ανάληψη καθηκόντων Αν. Διοικητή Γ.Ν.Ημαθίας-Μ.Νάουσας

¨Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 819/ ΥΟΔΔ/ 5-10-2020 ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας – Διοικητής Νοσοκομειακής Μονάδας Νάουσας.

Οι απαιτήσεις των καιρών αναδεικνύουν την ανάγκη για ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και όλοι μαζί οφείλουμε να ανταποκριθούμε εύστοχα στην προσπάθεια αναβάθμισής της.


Ευχαριστώ την Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. και τον Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας για τη θερμή υποδοχή και ευχαριστώ την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Με αίσθημα ευθύνης θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση στόχων που μου έχουν ανατεθεί.¨

 

 

O Aναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. Ημαθίας - Υγ. Μονάδας Νάουσας

 

Δρ Κωνσταντίνος Λυκοστράτης

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας