Τίτλοι Ειδήσεων

 

Η 3η ΥΠΕ για το Νοσοκομείο της Νάουσας Κύριο

Η 3η ΥΠΕ για το Νοσοκομείο της Νάουσας

Από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια ανακοινώθηκαν τα εξής για το Νοσοκομείο της Νάουσας:

"Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου στη Νάουσα και προκειμένου να μην υπάρχει παραπληροφόρηση των πολιτών της Ημαθίας, ενημερώνουμε ότι:

• Η τοποθέτηση του αξονικού τομογράφου έχει ολοκληρωθεί και ο περιβάλλων χώρος πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, ενώ έχει περαιωθεί και η διαδικασία αδειοδότησης.

• Η στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος τόσο με ιατρούς, όσο και με χειριστές, που θα εξασφαλίζουν την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία του αξονικού τομογράφου, γίνεται με τη συμμετοχή όλων των ειδικών ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και χειριστών που βρίσκονται στη διάθεση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

• Επιπλέον, εντός της εβδομάδας προκηρύσσεται τρίτη θέση Ακτινολόγου, ενώ ξεκινά άμεσα από την προμηθεύτρια εταιρεία η εκπαίδευση του προσωπικού για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου.

Ο συντονισμένος προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, θα επιτρέψει στους πολίτες της Νάουσας να έχουν πολύ σύντομα πρόσβαση σε μία τόσο σημαντική υπηρεσία υγείας, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία". 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας