Π.Ε. Ημαθίας: Ανακοίνωση για έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 Κύριο

Π.Ε. Ημαθίας: Ανακοίνωση για έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι κατόπιν της αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/05-07-2019 και με ΑΔΑ: Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινάει η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019 και ημερομηνία λήξης η 31η Οκτωβρίου 2019.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται από τα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων καθώς και από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα :

2331350138 και 2331350223 του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας.

                                                                                  

Δικαιολογητικά έκδοσης νέας κάρτας:

1. Αίτηση στα ΚΕΠ

2. Γνωμάτευση γιατρού με 67% αναπηρία

3. Αστυνομική ταυτότητα

4. Εκκαθαριστικό εφορίας για το φορολογικό έτος 2018

5. Για νέα κάρτα θέλει και 2 φωτογραφίες

Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι είναι τυφλοί και οι συνοδοί τους.

Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες του νομού και έκπτωση 50% με τις υπεραστικές συγκοινωνίες.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!