Προσλήψεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας – Θέσεις εργασίας στο Κ.Υ. Αλεξάνδρειας Κύριο

Προσλήψεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας – Θέσεις  εργασίας στο Κ.Υ. Αλεξάνδρειας

Την προκήρυξη των κενών και κενούμενων θέσεων των Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από : α. ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, β. ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και γ. ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων έως 19/09/2019.

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!