Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας : Πρόγραμμα Ποιμαντικής και Λειτουργικής Μαΐου 2021 Κύριο

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας : Πρόγραμμα Ποιμαντικής και Λειτουργικής Μαΐου 2021

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας