Παναγία Αλεξάνδρειας-Λόγον Αγαθόν:Πνευματικές σκέψεις και ωφέλιμοι προβληματισμοί με αφορμή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα (Λουκά κεφάλαιο 18, στίχοι 10-14) της Κυριακής ΙΣΤ΄Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου), 9 Φεβρουαρίου 2020 Κύριο

Παναγία Αλεξάνδρειας-Λόγον Αγαθόν:Πνευματικές σκέψεις και ωφέλιμοι προβληματισμοί με αφορμή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα (Λουκά κεφάλαιο 18, στίχοι 10-14) της Κυριακής ΙΣΤ΄Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου), 9 Φεβρουαρίου 2020

Παναγία Αλεξάνδρειας-Λόγον Αγαθόν:Πνευματικές σκέψεις και ωφέλιμοι προβληματισμοί με αφορμή

το Ευαγγελικό ανάγνωσμα (Λουκά κεφάλαιο 18, στίχοι 10-14) της Κυριακής ΙΣΤ΄Λουκά (Τελώνου και Φαρισαίου), 9 Φεβρουαρίου 2020

 

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!