Αλεξάνδρεια : Προσοχή! Συνεχίζονται οι εργασίες για τις οπτικές ίνες στο κέντρο της πόλης

Αλεξάνδρεια : Προσοχή! Συνεχίζονται οι εργασίες για τις οπτικές ίνες στο κέντρο της πόλης
  Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών στα πλαίσια έργου «Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών της WIND RSS Alexandreia» 
 
Την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών:
i) στη συμβολή της Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας – Κοζάνης (Χ.Θ. 53+000) με αγροτική οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας - Κοζάνης προς Τ.Κ. Λουτρού, με συνολικό μήκος εργασιών 1310 μέτρα,
ii) στη συμβολή της Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας - Κοζάνης με την δημοτική οδό προς Τ.Κ. Νησίου και συγκεκριμένα στον παράδρομο της Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας - Κοζάνης (ανώνυμη δημοτική οδός εντός της Τ.Κ. Βρυσακίου), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, με συνολικό
μήκος εργασιών 420 μέτρα,
iii) στην οδό Σμύρνης, από την συμβολή της με την Ε.Ο.4 Αλεξάνδρειας - Κοζάνης, έως την συμβολή της με την οδό Ναούσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ναούσης,
iv) στην οδό Βετσοπούλου, από την συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά έως την συμβολή της με την οδό Ναούσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Β. Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, κατά την διάρκεια των
εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών:
i) στην οδό Ναούσης από την συμβολή της με την οδό Σμύρνης έως την συμβολή της με την
οδό Βετσοπούλου,
ii) στην οδό Παύλου Μελά από την συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα έως την συμβολή
της με την οδό Βετσοπούλου.
Γ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου αυτή
επιτρέπεται, κατά την διάρκεια εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, σε όλο το
μήκος των τμημάτων των προαναφερόμενων οδών. 
Ο Φορέας της οδού (Δ.Τ.Υ./Δήμος Αλεξάνδρειας) ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
 
Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
 
1) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων,
από και προς τους χώρους εργασιών. 
2) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης και επιπλέον οι υφιστάμενες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, που αντιβαίνουν
στις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.
 
3) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
 
4) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες, όπου βρίσκονται είσοδοι- έξοδοι, που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού
του έργου.
 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων. 
 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας