Αλεξάνδρεια:Τι θα γίνει με τα χόρτα στα οικόπεδα; Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία! Κύριο

Αλεξάνδρεια:Τι θα γίνει με τα χόρτα στα οικόπεδα; Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία!

Το τελευταίο διάστημα, το alexandriamou.gr είναι αποδέκτης παραπόνων - καταγγελιών πολιτών του ευρύτερου Δήμου Αλεξάνδρειας.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες τόσο εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας όσο και στις υπόλοιπες περιοχές (οικισμοί, τοπικές

και άλλες δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας) υπάρχουν οικοπεδικοί χώροι τόσο ιδιόκτητοι όσο και δημοτικοί,

που είναι γεμάτοι από βλάστηση μεγάλου ύψους (ξερά χόρτα, καλάμια, βατσινιές).

Οι συγκεκριμένοι χώροι εγκυμονούν κινδύνους δημόσιας υγείας καθώς και πυρκαγιάς.
Αυτονόητο είναι εντός των ανωτέρω χώρων υπάρχουν τρωκτικά και φίδια που μπορούν να δημιουργήσουν ανά πάσα στιγμή

στον οποιοδήποτε πολίτη πρόβλημα υγείας (νοσήματα, τσιμπήματα κ.τ.λ. )
Επίσης θεωρείται βέβαιη, με την άνοδο θερμοκρασίας και με την παρουσία κάποιου παράγοντα θερμότητας (π.χ. σπίρτα,

αναπτήρας κ.τ.λ.), να προκληθεί πυρκαγιά στη βλάστηση που υπάρχει στους ακαθάριστους οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προέβη στην ακόλουθη Eνημέρωση για τον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων (Ανακοίνωση 28 Ιουνίου 2019)

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών

και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, για την υποχρέωσή τους, να προβούν σε καθαρισμό των χώρων αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης,

απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης

πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της) καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων:

Ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων
Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.
Θα βεβαιώνεται σε βάρος τους, η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου και επιπλέον
Θα υποβάλλεται μήνυση βάσει του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (Α΄87)) η οποία στη συνέχεια

θα γνωστοποιείται στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΚΑΣ

Χρήσιμες οι ενημερώσεις όταν όμως έχουν...ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ!
Αναμένουμε...

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!