Δήμος Αλεξάνδρειας : Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα έτους 2004 Κύριο

Δήμος Αλεξάνδρειας : Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα έτους 2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΤΟYΣ 2004

Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2004, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ) ανεξάρτητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ. 16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», από τις 13/1/2020 έως και 13/3/2020 Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00 έως και 13:00.

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πληροφορίες: Ζαρκάδα Ολυμπία, τηλέφωνο: 23333-50150

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας