Διακοπή νερού στη Δ.Κ. Κορυφής Κύριο

Διακοπή νερού στη Δ.Κ. Κορυφής

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 04/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα : από 09:00 π.μ έως και 13:00 μ.μ στη

Δημοτική Κοινότητα Κορυφής,θα γίνει διακοπή νερού ,για την αποκατάσταση βλάβης σε δίκτυο ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!