Το εργοστάσιο Ζάχαρης και τα κατασχετήρια από την ΑΑΔΕ για χρέη του πρώην Δ. Μελίκης μονοπώλησαν το Δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας Κύριο

Το εργοστάσιο Ζάχαρης και τα κατασχετήρια από την ΑΑΔΕ για χρέη του πρώην Δ. Μελίκης μονοπώλησαν το Δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
Το θέμα της ΕΒΖ γενικότερα καθώς και της σύσκεψης με θέμα την Επαναλειτουργία του Εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ,

που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας όπως και το θέμα των ειδοποιητηρίων-κατασχετηρίων από την ΑΑΔΕ του πρώην Δήμου Μελίκης

μονοπώλησαν τις εισηγήσεις τόσο του Δημάρχου Αλεξάνδρειας όσο και των υπολοίπων αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων.

Δείτε στο σχετικό βίντεο τις τοποθετήσεις:

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!