Κλείνουν 13 Νηπιαγωγεία στην Ημαθία τα 8 από τον δήμο Αλεξάνδρειας Κύριο

Κλείνουν 13 Νηπιαγωγεία στην Ημαθία τα 8 από τον δήμο Αλεξάνδρειας

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων με Απόφαση του ΠΔΕ

 Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2019-2020.31 Δημοτικά Σχολεία και 69 Νηπιαγωγεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους με Απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κεντρικής Μακεδονίας κου Αλέξανδρου Κόπτση.

Διαβάστε ακολούθως τα 13 Νηπιαγωγεία, για τα οποία για το σχολικό έτος 2019-2020, ανεστάλη η λειτουργία τους:

 

2nipiagogio

1nipiagogia

 

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο εδώ 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας