Κλειστό Γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας: Eλαιοχρωματισμός εξωτερικών προσόψεων αλλά και εσωτερικών χώρων Κύριο

Κλειστό Γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας: Eλαιοχρωματισμός εξωτερικών προσόψεων αλλά και εσωτερικών χώρων

Αισθητικά αναβαθμισμένη εικόνα αποκτά το Κλειστό Γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου στην πόλη της Αλεξάνδρειας μετά από τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν στον ελαιοχρωματισμό των εξωτερικών προσόψεων αλλά και των εσωτερικών χώρων.

Με εντατικό ρυθμό λοιπόν βάφεται το Κλειστό Γυμναστήριο με στόχο την αποκατάσταση ζημιών(συνθήματα στους τοίχους), τη συντήρηση - αισθητική αναβάθμιση τους καθώς και τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές.

Στον εσωτερικό χώρο έχει διαμορφωθεί, αναβαθμιστεί και βαφτεί τόσο ο χώρος του ιατρείου όσο και ο χώρος υποδοχής.

 

 

 

 

 

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας