Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία (Α/Κ) Κλειδίου έως (Α/Κ) Βέροιας για την κοπή μεγάλων δέντρων Κύριο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία (Α/Κ) Κλειδίου έως  (Α/Κ) Βέροιας για την κοπή μεγάλων δέντρων
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες κοπής μεγάλων δένδρων, επί της Εγνατίας Οδού και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των τμημάτων από (Α/Κ) Βέροιας έως (Α/Κ)
Κλειδίου και αντίστροφα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας αποφασίζει τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στα ανωτέρω τμήματα της Εγνατίας Οδού, από την έκδοση της παρούσας Απόφασης έως την 18-09-2020 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!