Με πόσα χρήματα επιχορηγούνται οι τρεις Δήμοι της Ημαθίας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Κύριο

Με πόσα χρήματα επιχορηγούνται οι τρεις Δήμοι της Ημαθίας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Τρεις δόσεις τακτικής επιχορήγησης έτους 2020 “για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων”, δηλαδή με άλλα λόγια τρεις δόσεις από την παλαιότερα ονομαζόμενη “ΣΑΤΑ”, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 59529/18.9.2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου, που δημοσιεύθηκε την 21η Σεπτεμβρίου, κατανεμήθηκαν 35.185.002,00 €,ως η 4η, 5η και 6ημηνιαία τακτική επιχορήγηση της τ.ΣΑΤΑ.

Τα εκατομμύρια προέρχονται από τα λεφτά των Δήμων, ήτοι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, και δεν αποτελούν επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη του Κεντρικού Κράτους προς τους ΟΤΑ.

Στους τρεις Δήμους της Ημαθίας η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:

Δήμος Αλεξάνδρειας: 147.960 ευρώ

Δήμος Βέροιας: 217.840 ευρώ

Δήμος Νάουσας: 117.165 ευρώ

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας