Μέχρι το μεσημέρι χωρίς νερό το Καμποχώρι Κύριο

Μέχρι το μεσημέρι χωρίς νερό το Καμποχώρι

 Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 31/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα : από 08:30 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στις Τ.Κ Επισκοπής και Καλοχωρίου λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!