Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας : Πρόγραμμα Λειτουργικής Διακονίας Μεγάλης & Διακαινισίμου Εβδομάδος 2021

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας : Πρόγραμμα Λειτουργικής Διακονίας Μεγάλης & Διακαινισίμου Εβδομάδος 2021

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας