Νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας και όχι μόνο ο Στέφανος Γκιουρτζής - Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του Κύριο

Νέος αντιδήμαρχος καθαριότητας και όχι μόνο ο Στέφανος Γκιουρτζής  - Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του

Ανακοινώνεται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι με σημερινή απόφαση Δημάρχου, με αρ. πρωτ. 12055/12-06-2018

ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία μέχρι 31.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι, όπως και οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες

που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, περιλαμβάνονται στο αναλυτικό κείμενο της απόφασης που θα βρείτε

εδώ.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας