Ο Γρηγόρης Γερόπουλος, Δκτης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας αναλαμβάνει και Αν. Διοικητής της Π.Υ.Ν. Ημαθίας Κύριο

Ο  Γρηγόρης Γερόπουλος, Δκτης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας αναλαμβάνει και Αν. Διοικητής της Π.Υ.Ν. Ημαθίας

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία νομού Ημαθίας ανακοινώθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου ως προς την εθιμοτυπία:

 

ΣΧΕΤ: α) 9719Φ.202.1/11-2-20 Απόφαση Α.Π.Σ.

 

β) 34000Φ.201.1/12-6-2020 Δ/γή Α.Π.Σ.

 

γ) 4426Φ.201.1/21-1-21 Δ/γή Α.Π.Σ.

 

δ)914Φ.2020.1/15-2-21Απόφαση ΠΕΠΥΔΚΜ

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές, σας γνωρίζουμε ότι:

 

1.1. Διοικητής της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας παραμένει ο Πύραρχος Παλαμούτης Νικόλαος του Ζαφειρίου,

 

1.2. Αναπληρωτής Διοικητής της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Ημαθίας αναλαμβάνει από 21/01/2021 ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος του Ευαγγέλου

 

1.3. Διοικητής της Π.Υ Βέροιας αναλαμβάνει από 15/02/2021 ο Αντιπύραρχος Θεοδωρίδης Χρήστος του Ευσταθίου,

 

1.4. Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Βέροιας αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Πάντσιος Δημήτριος του Θεοχάρη

 

1.5. Στην Π.Υ. Νάουσας παραμένει ως Διοικητής αυτής ο προαχθείς στο βαθμό του Αντιπυράρχου Παυλίδης Βασίλειος του Ιωάννη

 

1.6. Αναπληρωτής Διοικητής Π.Υ. Νάουσας αναλαμβάνει ο Πυραγός Γκιόρσος Γεώργιος του Δημητρίου

 

1.7. Στην Π.Υ. Αλεξάνδρειας παραμένει Διοικητής αυτής ο Αντιπύραρχος Γερόπουλος Γρηγόριος του Ευαγγέλου

 

1.8. Αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας ο Αντιπύραρχος Αρβανιτίδης Χρήστος του Ιωάννη

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας