Περιφερειακό Τμήμα Αλεξάνδρειας Ερυθρού Σταυρού:Απονομή πτυχίων στους Εθελοντές Νοσηλευτικής 2017 Κύριο

Περιφερειακό Τμήμα Αλεξάνδρειας Ερυθρού Σταυρού:Απονομή πτυχίων στους Εθελοντές Νοσηλευτικής 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, την τελετή Υπόσχεσης,

Απονομής πτυχίων των Εθελοντών Νοσηλευτικής τάξης 2017 καθώς και Προαγωγών των Ενεργών Εθελοντών του τμήματός μας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαΐου 2018

και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Με εξαιρετική τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!