Τίτλοι Ειδήσεων

 

Δ. Αλεξάνδρειας:Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κύριο

Δ. Αλεξάνδρειας:Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 182/2017 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 5190/30-06-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι θα

προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

 

http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3169%3A2017-07-03-10-52-20&catid=101%3Aprosli&Itemid=111&lang=en

Διαφημίσεις Περιεχομένου

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!