Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας Κύριο

Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γκιουρτζής, ο Προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας κ. Μπαρμπαρούσης, ο Δκτης της Π.Υ. Αλεξάνδρειας κ. Αμανατίδης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βενιόπουλος, εκπρόσωπος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, του ΓΟΕΒ Αλεξάνδρειας, του Α.Τ. Αλεξάνδρειας και Βέροιας, της Π.Υ. Βέροιας, του Δασαρχείου Βέροιας, του Περιφερειακού τμήματος του ΕΕΣ Αλεξάνδρειας και Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κατά τη σύσκεψη αναφέρθηκε ο έλεγχος των υδροστομίων από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, ο οποίος επιβάλλεται να υλοποιηθεί.

Επίσης αναφέρθηκε το άρθρο 118 του Ν. 1892/90 αναφορικά με τη φύλαξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων, με το οποίο οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων καθίστανται υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς φύλαξης των Χώρων Απορριμμάτων προς αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς για καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων αγροτικών εκτάσεων από 1 Ιουλίου έως και 20 Σεπτεμβρίου. Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η καύση από 1 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου, καθώς και από 21 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου μόνο μετά από χορήγηση σχετικής άδειας καύσης από την Π.Υ. και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις που έχουν σχέση με το δείκτη επικινδυνότητας, λήψη συγκεκριμένων μέτρων πυροπροστασίας κλπ .

Επίσης τονίστηκαν τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών, ενώ σύμφωνα με το νόμο 3852/10 και το άρθρο 94 οι Δήμοι αυτεπάγγελτα πρέπει να καθαρίζουν τους οικοπεδικούς χώρους τηρώντας την αναφερόμενη σ’ αυτή διαδικασία.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αναπτύχθηκαν ουσιαστικές απόψεις και επισημάνθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την αντιπυρική περίοδο. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη μνεία για προβλήματα και παραβάσεις που έχουν επισημανθεί από αρμόδιους φορείς και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για την διαφύλαξη της ασφάλειας όλων των πολιτών και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Σημαντική ήταν και η ανάπτυξη των προβλεπόμενων σχεδίων και κανονισμών που προβλέπονται σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, και των ανάλογων σχεδίων εκκένωσης περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω σύσκεψη και πιθανόν οι ανάλογες συσκέψεις που θα προκύψουν, ενδυναμώνουν την συνεργασία των αρμόδιων φορέων με απώτερο σκοπό την ανάληψη σχετικών προληπτικών μέτρων που αφορούν την πολιτική προστασία, και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση κρίσιμων και απειλητικών καταστάσεων για τους πολίτες της περιοχής μας.

 

 

 

 

Διαφημίσεις Περιεχομένου

  • 1_kaffeine-37.jpg
  • athanasoulis.jpg
  • edipit_enosi.jpg

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!