Σωτήρης Τόκας: "Ο καθαρισμός των φρεατίων θα διενεργείται μόνο σε δημόσιους δρόμους κι όχι μέσα σε ιδιωτικούς" Κύριο

Σωτήρης Τόκας: "Ο καθαρισμός των φρεατίων θα διενεργείται μόνο σε δημόσιους δρόμους κι όχι μέσα σε ιδιωτικούς"

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας ανακοινώνει πως στα πλαίσια του καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής που πραγματοποιείται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας από την επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ , ενημερώνει πως αυτή διενεργείται μόνο σε δημόσιους δρόμους δηλ μέχρι το κράσπεδο της οικοδομής ή της οικίας του ιδιοκτήτη και όχι μέσα σε ιδιωτικούς δρόμους , οικόπεδα κλπ .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

                                                                                    Εκ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

                                                                                              Τόκας Σωτήριος

                                                                                    Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!