Τα έργα των Δήμων της Ημαθίας που μεταφέρονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Κύριο

Τα έργα των Δήμων της Ημαθίας που μεταφέρονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος I

στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 €.

 

Η απόφαση έχει ήδη σταλεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) και στους δήμους και φορείς τους,

που είναι δικαιούχοι των έργων προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για τη μεταφορά τους

υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων.

 

Τα έργα στην Ημαθία

 

ΔΕΥ Βέροιας εγκρίθηκαν 2.730.000,00 ευρώ για εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης στο Μακροχώρι

 

ΔΕΥΑ Νάουσας 2.231.00 ευρώ για μονάδα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας νερού

 

ΔΕΥ Αλεξάνδρειας 1.521.000 ευρώ για προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού,

τηλεελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Αντιγονίδων, Μελίκης και Πλατέος

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!