Χωρίς νερό οι Τοπικές Κοινότητες Παλαιοχωρίου και Λιανοβεργίου Κύριο

Χωρίς νερό οι Τοπικές Κοινότητες Παλαιοχωρίου και Λιανοβεργίου

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 02/07/2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα : από 09:30 π.μ εως και 13:00 μ.μ , θα   γίνει διακοπή νερού στις Τοπικές Κοινότητες :Παλαιοχωρίου και Λιανοβεργίου λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του τόπου μας!