Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκδόθηκε από τον ΕΛΓΑ ο Πίνακας με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τη βροχόπτωση 8ης Οκτωβρίου 2015 Κύριο

04 Μαϊ 2016
Εκδόθηκε από τον ΕΛΓΑ ο Πίνακας με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τη βροχόπτωση 8ης Οκτωβρίου 2015

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, απέστειλε τον Πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 8ης Οκτωβρίου 2015 στις καλλιέργειες (σπανάκι-μηδική) παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 14-05-2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε, στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας:

ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ