Αγροτικά

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ότι οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημία από τη…
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα, 14 Μαΐου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των…
O ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών…
Η Κάρτα του Αγρότη ισχύει Μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Αυτή διατίθεται στους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους),…
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης…
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα, 08 Μαΐου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των…
Ανακοινώνεται από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ότι οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες κερασιών υπέστησαν ζημία από…
O ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τρίτη, 30 Απριλίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ότι οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες κερασιών υπέστησαν ζημία…

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας