Αγγελίες

Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας   Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον…
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων -…

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας