Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ικανότητα απο τον ΟΓΑ

06 Απρ 2016
Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ικανότητα απο τον ΟΓΑ

Δικαίωμα ηλεκτρονικής εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου για ασφαλιστικής ικανότητας, θα έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) και στην επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΓΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ».

Tο συγκεκριμένο έντυπο, δεν επέχει θέση βεβαίωσης και ουσιαστικά οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, μπορούν να ενημερώνονται για την ισχύ και την διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας. Για την πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των τριών πεδίων με τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ δικαιούχου, ενώ για το προστατευόμενο μέλος χωρίς ΑΦΜ, απαιτείται η συμπλήρωση ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου.

Μέσω της ίδιας εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, να εκτυπώνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους.

www.dikaiologitika.gr