Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τρικάλων Μόσχος Κυτούδης στις Βρυξέλες με την ΟΕΒΕΛ

09 Μαϊ 2016
Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τρικάλων Μόσχος Κυτούδης στις Βρυξέλες με την ΟΕΒΕΛ

Στις 19-20/4-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις Βρυξέλες με την αντιπροσωπεία της διοικούσας επιτροπής ΟΕΒΕΛ με στελέχη τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενημέρωση για τον τρόπο απορρόφησης και ένταξης για τα έργα υποδομής στον

αρδευτικό τομέα, στην οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Κανάκας Βασίλης συνοδευόμενος με τον αντιπρόεδρο Λαδόπουλο Γεώργιο Πρόεδρο ΤΟΕΒ Πηνειού Λάρισας και το μέλος της διοικούσας επιτροπής Κιτούδη Μόσχο Πρόεδρο ΤΟΕΒ Τρικάλων Ημαθίας.

Από την Ε.Ε. μετείχε το στέλεχος Ματιουδάκης Γεώργιος στέλεχος DG AGRI της Ε.Ε. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και με το στέλεχος της REGIO Κολιβά Γιώργο.

Στη συζήτηση που ακολούθησε αναπτύχθηκαν τα θέματα των εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής των ΟΕΒ στο νέο ΕΣΠΑ όπως:

α. Ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου,

β. Η δημιουργία Αντλιοστασίων Στράγγισης,

γ. Η δημιουργία κλειστού δικτύου.

Τα θέματα αναπτύχθηκαν λεπτομερώς· και δόθηκαν οι οδηγίες και ο τρόπος για να μπορέσουν οι ΟΕΒ να μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις ενδιαφέροντος σε Περιφέρεια, Υπουργείο και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος συζητήθηκε η συνεργασία με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσα ΤΟΕΒ ενδιαφέρονται να γίνει επίσκεψη μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 2016.