Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε σημεία της Εγνατίας Οδού

09 Απρ 2016
Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε σημεία της Εγνατίας Οδού

Εργασίες για την επισκευή φθορών – ασφαλτόστρωση οδοστρώματος είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 11/04/2016 έως 13/04/2016, στις χιλιομετρικές θέσεις της Εγνατίας οδού

Χ/θ 11,000 Α/Κ Νησελίου – Α/Κ Κουλούρας
Χ/θ 15,300 Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου

και για το λόγο αυτό, αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού η αστυνομία αποφάσισε τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είτε της αριστερής είτε της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων (σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε.).

Επιπρόσθετα στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Βέροιας θα εφαρμοστεί και δυναμική/ηλεκτρονική σήμανση μέσω των ηλεκτρικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) καθώς και των πινακίδων καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας των σηράγγων (LCS). Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται και θα απομακρύνεται από τον ανάδοχο του έργου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Όπως γνωστοποιείται, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, εξαιρουμένων των ημερών που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση κλπ.).

Τέλος επισημαίνεται πως σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου.