Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Αλεξάνδρειας: Τα τελικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Κύριο

Δήμος Αλεξάνδρειας: Τα τελικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Οι Πίνακες έχουν ως εξής:

Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας στα τηλέφωνα: 23333 – 50144 & 50121

Σχετικά Άρθρα