alexandriamou.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

Το Fast Food “Derlicious” είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ταχυφαγείο, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 40 στην καρδιά του

Κατηγορία Επιχειρείν

Οπτικοακουστική καταγραφή όλης της διαδικασίας εξέτασης και επίσπευση της έκδοσης άδειας οδήγησης στο μικροσκόπιο του υπουργείου για τα νέα διπλώματα οδήγησης.

Μετά το φθινόπωρο του 2020 αναμένεται να είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που θα αλλάζει ριζικά τη διαδικασία εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Μάλιστα για το νέο νομοσχέδιο έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που εξετάζει όλες τις προτάσεις.

Τρία είναι τα βασικά σημεία, στα οποία όπως φαίνεται θα εστιαστούν οι αλλαγές που θα προκύψουν από την εισήγηση της Επιτροπής:

Το πρώτο είναι εάν θα επανέλθει ο θεσμός της συνοδευόμενης οδήγησης από την ηλικία των 17 ετών, ο οποίος δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί.

Το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο αναμένεται να ρίξει φως η Επιτροπή είναι το ποια θα είναι η ακριβής λειτουργία των μέσων καταγραφής της όλης διαδικασίας. Το ζήτημα που τίθεται είναι εάν θα δοθεί η δυνατότητα της μετάδοσης της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο καθώς αγγίζει την νέα κοινοτική οδηγία GDBR, περί προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, το υπουργείο είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τους εξεταστές οι οποίοι θέτουν στο τραπέζι και το θέμα του κόστους τονίζοντας ότι το σύστημα αναμετάδοσης σε πραγματικό χρόνο έχει υψηλό κόστος και για τις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος νόμος για τα διπλώματα οδήγησης προέβλεπε την ύπαρξη καμερών και μικροφώνων εντός των αιθουσών εξέτασης και των οχημάτων, με ηλεκτρονικό καθορισμό του ζεύγους εξεταστή-εξεταζόμενου πριν την εξέταση του υποψηφίου, αλλά και τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου στο υπουργείο. Ουσιαστικά προβλεπόταν η θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψηφίων να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, να καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και το υλικό να μεταφορτώνεται την ημέρα της εξέτασης.

Μία τρίτη βασική απαίτηση του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη έκδοση των αδειών οδήγησης καθώς υπολογίζεται ότι σήμερα απαιτείται διάστημα έως και τεσσάρων μηνών για την έκδοσή τους από ορισμένες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Η προσωρινή άδεια θα καλύπτει τους νέους οδηγούς από την επόμενη μέρα της επιτυχίας τους στις εξετάσεις και έως την έκδοση της κανονικής άδειας οδήγησης από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών και αναμένεται να εφαρμοστεί σε περίπου ένα μήνα.

Με την άδεια αυτή ο δικαιούχος θα μπορεί να οδηγεί κανονικά από την επόμενη ημέρα της επιτυχούς εξέτασής του, ακριβώς όπως θα έκανε εάν είχε στην κατοχή του το επίσημο δίπλωμα, αλλά μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και μέχρι να εκδοθεί η κανονική άδεια.

Κατηγορία Γενικά

Έναν χρήσιμο οδηγό με 11 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις παροχές Υγείας που δικαιούνται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι μέσω της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εξέδωσε ο Φορέας.

Αναλυτικά

1.Τι είναι ασφαλιστική ικανότητα;

Το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ κτλ)

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας;

α. Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς

Οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας ορίζονται στο ν.4529/2018, άρθρο 23, παρ. αα, καθώς και στην εγκύκλιο 20/2018 του ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

Στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος εφόσον: Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

β. Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς

Οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας ορίζονται στο ν.4529/2018, άρθρο 23, παρ. ββ, καθώς και στην εγκύκλιο 20/2018 του ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

-Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (Α΄85)

-Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της υποπερίπτωσης ββ΄ της παρούσας παραγράφου, έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4387/2016 έως και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ημερολογιακού έτους. Αν υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

3.Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας;

Εάν είναι η πρώτη φορά που δηλώνεται κάποιο προστατευόμενο μέλος, προσέρχεται ο άμεσα ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η καταχώρηση στην μερίδα του άμεσα και να του χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα. Για ήδη καταχωρημένα προστατευόμενα μέλη, κάθε χρόνο τρέχει αυτόματη ροή από τα πληροφοριακά μας συστήματα και εφόσον έχει δοθεί παράταση στον άμεσα ασφαλισμένο χορηγείται αντίστοιχα και στο/στα έμμεσο/α μέλος/η.

4.Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα (προστατευόμενα) μέλη μη μισθωτών;

Εάν είναι η πρώτη φορά που δηλώνεται κάποιο προστατευόμενο μέλος, προσέρχεται ο άμεσα ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η καταχώρηση στην μερίδα του άμεσα και να του χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα. Για ήδη καταχωρημένα προστατευόμενα μέλη κάθε χρόνο τρέχει αυτόματη ροή από τα πληροφοριακά μας συστήματα και εφόσον έχει δοθεί παράταση στον άμεσα ασφαλισμένο χορηγείται αντίστοιχα και στο/στα έμμεσο/α μέλος/η.

5.Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα (προστατευόμενα) μέλη συνταξιούχων;

Τα δικαιολογητικά αφορούν όλους τους μισθωτούς, τους μη μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι τα εξής:

1.Αίτηση

2. ΑΜΚΑ για όλα τα προστατευόμενα μέλη

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης των παιδιών (πρόσφατα)

4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν

5.Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (αφορά τα προστατευόμενα μέλη) μόνο όταν διαπιστώνεται από το ΑΤΛΑΣ ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα από άλλο φορέα (είναι υπό εξέταση – ενδέχεται να καταργηθεί)

6.Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν έχω περίθαλψη ούτε εγώ ούτε η οικογένεια μου σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο) και ανάλογα για κάθε περίπτωση στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση προστίθεται:

- Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος και συντηρείται από μένα και

-για παιδιά έως 24 ετών (το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο και συντηρείται από μένα)

7.Για παιδιά άνω των 24 ετών και έως τα 26 έτη και βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο

8.Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος για την έκδοση του βιβλιαρίου εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή

9.Για την ασφάλιση συζύγου φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους

6.Πως μπορώ να ελέγξω αν έχω ασφαλιστική ικανότητα;

Κάθε ασφαλισμένος με τους κωδικούς TAXIS NET μπορεί να παρακολουθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ την ασφαλιστική του ικανότητα www.efka.gov.gr

7.Πως χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σε ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση, από μισθωτή και μη μισθωτή εργασία;

Όποιος ασφαλισμένος έχει μισθωτή εργασία η οποία του δίνει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητα και παράλληλα ασκεί και μη μισθωτή εργασία που μπορεί πάλι να του δίνει ασφαλιστικό δικαίωμα τότε:

α) στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει μισθωτή εργασία αλλά είναι και μη μισθωτός τότε προηγείται η μισθωτή εργασία.

β) στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει μισθωτή εργασία αλλά είναι και μη μισθωτός με ιδιότητα (μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος )τότε προηγείται η ιδιότητα, αφού δεν υπάρχει ενιαίος κανονισμός ΕΦΚΑ και ο κάθε ασφαλιστικός οργανισμός (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, π. ΤΣΑΥ, κλπ.) συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους τους ως είχε).

8.Ασφαλισμένοι μη μισθωτοί , έχουν καταβάλλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές και εμφανίζεται ότι δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν για την απόκτηση της ασφαλιστικής ικανότητας;

Θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα τους προκειμένου να ελεγχθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εφόσον δικαιούνται να τους χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

9.Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα (προστατευόμενα) μέλη συνταξιούχου;

Εάν είναι η πρώτη φορά που δηλώνεται κάποιο προστατευόμενο μέλος, προσέρχεται ο άμεσα ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η καταχώρηση στην μερίδα του άμεσα και να του χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα. Για ήδη καταχωρημένα προστατευόμενα μέλη κάθε χρόνο τρέχει αυτόματη ροή από τα πληροφοριακά μας συστήματα και εφόσον έχει δοθεί παράταση στον άμεσα ασφαλισμένο χορηγείται αντίστοιχα και στο/στα έμμεσο/α μέλος/η.

10.Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, σε μισθωτούς;

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση ημερών εργασίας εβδομήντα (75) καθώς και η κατοχή ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και για τους ξένους πολίτες τρίτων χωρών έγγραφα νόμιμης διαμονής στη χώρα μας.

11.Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, σε μη μισθωτούς;

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς προϋπόθεση είναι η εξόφληση των εκάστοτε απαιτητών εισφορών, καθώς και η κατοχή ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και για τους ξένους πολίτες τρίτων χωρών έγγραφα νόμιμης διαμονής στη χώρα μας.

Κατηγορία Υγεία
Εφημερίες Φαρμακείων - Αλεξάνδρειας - Βέροιας - Νάουσας 13/01/2020
 
 
 
Κατηγορία Φαρμακεία
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 21:39

Βροχερός ο καιρός τη Δευτέρα

Μετά τις καλές συνθήκες των τελευταίων ημερών, ο καιρός «φορά» ξανά τα... βροχερά του.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ για τον καιρό, αύριο, Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το Ιόνιο.

Επιπλέον θα σημειωθούν παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά τις πρωινές ώρες, ενώ η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, για κάθε περιοχή, έχει ως εξής:

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα θαλάσσια παραθαλάσσια, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς

Κατηγορία Γενικά

Τον βαθμό της ισοπαλίας πήραν στην σημερινή 19η αγωνιστική, οι δύο εκπρόσωποι της Ημαθίας, στο πρωτάθλημα του δευτέρου ομίλου της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Κατηγορία Αθλητικά

Ο Χρύσανθος που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και πιο συγκεκριμένα στην Μ. Αλεξάνδρου 44, σας δίνει λύσεις για όλες τις πόρτες ασφαλείας, ανοίγει

Κατηγορία Επιχειρείν

Β ΕΠΣ Ημαθίας (1ος όμιλος) Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής (12/1)

Κατηγορία Αθλητικά

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Σελίδα 1 από 2

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας