Κυτίο Παραπόνων Πολιτών

Αναγνώστης έστειλε επιστολή στο alexandriamou.gr για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημότης του Δήμου Αλεξάνδρειας στην…

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας