ΑΑΔΕ: Αλλάζει «πίστα» το TAXIS μετά από 26 χρόνια - Ριζικό λίφτινγκ με νέες παρεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα

ΑΑΔΕ: Αλλάζει «πίστα» το TAXIS μετά από 26 χρόνια - Ριζικό λίφτινγκ με νέες παρεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα

Το νέο σύστημα προβλέπει την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογούμενων - Το έργο, συνολικού ύψους 131,589 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος TAXIS προχωρεί η ΑΑΔΕ μετά από 26 χρόνια λειτουργίας, προκειμένου να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση των πολιτών.

 

Η επόμενη "πίστα" των συστημάτων taxis και taxisnet πηγαίνουν την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισοδημάτων σε άλλο επίπεδο.

 

Το έργο, συνολικού ύψους 131,589 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και η ΑΑΔΕ «τρέχει» ήδη τις διαδικασίες για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού θέτοντας σε διαβούλευση (έως 21/9/2023) το σχέδιο της νέας σύμβασης.

 

Το νέο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS - TAXISNET- ELENXIS)» προβλέπει την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογούμενων με τη δημιουργία ψηφιακού φάκελου για κάθε φορολογούμενο, την αναβάθμιση και ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων, τη διεύρυνση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καλύτερη ενημέρωση των φορολογούμενων και την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης του έργου, στις βασικές δράσεις του νέου TAXIS περιλαμβάνονται τα εξής:

 

1. Ψηφιακό μητρώο φορολογουμένων: Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.

 

2.Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας: Η συγκεκριμένη ζώνη θα επιτρέπει στον ελεγκτικό μηχανισμό να «δει» όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων και να παρακολουθεί κάθε μεταβολή, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει άμεσα τα στοιχεία με αυτά άλλων υπηρεσιών και φορέων. Ουσιαστικά βασικός στόχος είναι να διασταυρώνονται τα δεδομένα του Περιουσιολογίου με αυτά άλλων «πηγών» προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

 

3. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου: Περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς. Θα διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο μία συνολική «εικόνα φορολογούμενου».

 

4. Online διασύνδεση με τρίτα ηλεκτρονικά συστήματα: Θα ενισχυθεί η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

 

5. Προφίλ φορολογούμενου – ανάλυση συμπεριφορών: Περιλαμβάνει υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, μεθόδων αποτίμησης κινδύνου και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.

 

6. Κατάργηση χωρικής αρμοδιότητας: Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) ενώ θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.

 

7. Νέα ελεγκτικά κέντρα: Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου, και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας