Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ - Η διάταξη στο σχέδιο νόμου Κύριο

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 200 ευρώ από τον ΕΦΚΑ - Η διάταξη στο σχέδιο νόμου

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΕΦΚΑ προβλέπει σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και προβλέπει αλλαγές στα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα προχωρήσει σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών ή φυσικών προσώπων μέχρι του ποσού των 200 ευρώ μετά την πάροδο των 20 ετών και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές.

Παράλληλα ορίζεται ότι το ΚΕΑΟ στο τέλος κάθε έτους θα διαγράφει ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικού ή νομικού προσώπου ύψους μέχρι 10 ευρώ ανεξάρτητα από τον χρόνο που γεννήθηκαν.

Να σημειωθεί ότι όλες οι όφειλες των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων μεταφέρονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το οποίο τις διαχειρίζεται με ενιαίους κανόνες.

Ειδικότερα, το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., του τ. Ο.Α.Ε.Ε., του τ. Ο.Γ.Α., του τ. Ε.Τ.Α.Α., του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., του τ. Ε.Τ.Α.Τ. του τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και του τ. Ν.Α.Τ. καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974).

Από 1/1/2017 στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της υπ. αριθμ. 58039/3275/28-12/2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4504/30-12-2016) δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τις υπηρεσίες των τ. Φ.Κ.Α. που έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών. 

Σχετική Διάταξη

Η νέα διάταξη:

«Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους

1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:

α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη,

β) δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το χρόνο που γεννήθηκαν ή το χρόνο βεβαίωσης τους στο ΚΕΑΟ, μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.»

dikaiologitika.gr

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας