Εξωδικαστικός: 8 “κλειδιά” για να “παγώσουν” οι πλειστηριασμοί – Αναλυτικός οδηγός Κύριο

Εξωδικαστικός: 8 “κλειδιά” για να “παγώσουν” οι πλειστηριασμοί – Αναλυτικός οδηγός

Αναλυτικό οδηγό με 8 ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις αλλαγές στον εξωδικαστικό, που έγιναν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο να “παγώσουν” οι πλειστηριασμοί παρουσιάζει το “enikonomia”. Αναλυτικότερα, με στόχο να ρυθμιστούν με ευνοϊκότερους τρόπους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά και να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς χιλιάδες νοικοκυριά, το υπουργείο ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές, επί τα βελτίω, στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

 

 

 

Στις σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνεται η  προκαταβολή 10% επί της βασικής οφειλής για να «παγώσουν» οι πλειστηριασμοί, η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από τους πλειστηριασμούς, επιπλέον έως 28% «κούρεμα» της οφειλής σε  δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, χαμηλότερο επιτόκιο και σταθερό για 3 χρόνια για οφειλές προς το Δημόσιο αλλά και δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πολίτες που «κληρονόμησαν» οφειλές είναι οι αλλαγές που έγιναν στον εξωδικαστικό.

 

 

 


1) Γιατί ένας οφειλέτης να επιλέξει την λύση του εξωδικαστικού για να ρυθμίσει τις οφειλές του;

 

 

 

Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους εξασφαλίζοντας μία αυτοματοποιημένη λύση και αποφεύγοντας τις δικαστικές διαδικασίες.

 

 

 

2) Με ποιον τρόπο μπορούν να προστατευθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά;

 

 

 


Πλέον με τις αλλαγές στον εξωδικαστικό,  η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών, για τους οποίους όμως θα πρέπει να έχει εκδοθεί και υποβληθεί η σχετική βεβαίωση ευάλωτου γίνεται καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο. δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε περίπτωση διαφωνίας θα πρέπει να προσφεύγουν δικαστικά, αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας, για να αμφισβητήσουν την πρόταση, εάν διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ευάλωτος δεν είναι πραγματικά ευάλωτος.

 

 

 

3) Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας ευάλωτος είναι αντιμέτωπος με προγραμματισμένο πλειστηριασμό;

 

 

 

Και σε αυτή την περίπτωση ο ευάλωτος δανειολήπτης έχει την δυνατότητα να μπει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού και να υποβάλει αίτηση. Ωστόσο σύμφωνα με νομικούς κύκλους εάν για παράδειγμα ο πλειστηριασμός είναι άμεσος, δηλαδή τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, είναι πολύ πιθανόν, σε αυτή την περίπτωση να μην επαρκεί ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η αίτηση στην πλατφόρμα και να  μπορέσει ο δανειολήπτης να ενταχθεί τελικά στον εξωδικαστικό.

 

 

 

4) Με τις αλλαγές που έγιναν στον εξωδικαστικό θα γίνονται πλέον μεγαλύτερα «κουρέματα» στις οφειλές;

 

 

 

Ναι, το «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση μπορεί να είναι μεγαλύτερο έως 28%. Αναλυτικότερα, στην πλατφόρμα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες βελτιώσεις του αλγόριθμου, οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα σε αιτήσεις που προχωρούν εφεξής σε αξιολόγηση από τους πιστωτές. Η βελτιωμένη πρόταση παράγεται αυτόματα από το σύστημα και υποβάλλεται σε ψηφοφορία από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

 

 

 

5) Ποιο είναι το επιτόκιο για οφειλές στο Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης;

 

 

 

Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο για τα χρέη προς τους χρηματοπιστωτικούς φορείς ήταν έως τώρα euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές. Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ήδη καθοριστεί σε 3% σταθερό. Το νέο σταθερό επιτόκιο 3% για τις οφειλές που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ή καλύπτονται με άλλα προνόμια και 4% για τις ανεξασφάλιστες οφειλές, για τα επόμενα 3 έτη εφαρμόζεται εφεξής στις αιτήσεις που τυγχάνουν αξιολόγησης από τους πιστωτές και παρέχεται στον οφειλέτη η πρόταση του αλγορίθμου.

 

 

 

6) Ποιο είναι το ύψος της προκαταβολής για να μπορέσει κάποιος να «παγώσει» τον πλειστηριασμό;

 

 

 

Από την στιγμή που έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη  πλειστηριασμός, ο οποίος έχει μπει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, για να σταματήσει θα πρέπει να προκαταβάλει το 10% της συνολικής οφειλής.

 

 

 

7) Οι ευάλωτοι δανειολήπτες χρειάζεται να καταβάλουν προκαταβολή επί του συνόλου της οφειλής για να ανακοπεί ο πλειστηριασμός;

 

 

 

Έστω και εάν έχει ορισθεί πλειστηριασμός, εφόσον ενταχθούν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού οι ευάλωτοι δανειολήπτες δεν χρειάζεται να καταβάλουν προκαταβολή.

 

 

 

8) Τι ισχύει για όσους κληρονόμησαν χρέη

 

 

 

Μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όσοι «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας