Πλήρης άρση των Capital Controls - Τι καταργείται Κύριο

Πλήρης άρση των Capital Controls - Τι καταργείται

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στην Βουλή την πλήρη άρση των Capital Controls

περίπου 4 χρόνια μετά την επιβολή τους, τον Ιούνιο του 2015, μετά από μια σειρά διαδοχικών πράξεων χαλάρωσης που γίνονται αυτά τα χρόνια.

Η εγκύκλιος που θα κατατεθεί θα αίρει τους τελευταίους κεφαλαιακούς ελέγχους που αφορούν:

1. Τον περιορισμό των 10.000 ευρώ ανά ταξίδι (εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ναυτιλιακών εταιρειών για τις ανάγκες του πλοίου με ανώτατο όριο

τα 50.000 ευρώ μετά από προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή).

2. Την ανάληψη έως 5.000 ευρώ στο εξωτερικό με κάρτα.

3. Τους περιορισμούς εξαγωγής κεφαλαίων για τα φυσικά πρόσωπα (4.000/δίμηνο).

4. Την πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων (γίνεται χωρίς περιορισμό έγκρισης με προσκόμιση

απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα που γίνεται η συναλλαγή και με μεταφορά του χρηματικού

ποσού κάλυψης νοσηλίων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος).

Παράλληλα, επιτρέπεται η ανάληψη και η μεταφορά στο εξωτερικού ποσού έως 2.000 ευρώ για συνοδό

προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.

5. Μεταφορά έως 8.000/τρίμηνο σε φοιτητές εξωτερικού εάν πιστώνονται σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας

ή εκμίσθωσης κατοικίας φοιτητή με προσκόμιση μισθωτηρίου συμβολαίου ή σχετικών δικαιολογητικών.

Η πληρωμή διδάκτων γίνεται χωρίς περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

σε περίπτωση προσκόμισης των δικαιολογητικών μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή και σε περίπτωση

μεταφοράς του χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Μέχρι σήμερα επιτρέπεται η μεταφορά έως 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο, υποχρεωτικά σε λογαριασμό που τηρείται

στο εξωτερικό με δικαιούχο τον φοιτητή.

6. Απαγόρευση πληρωμής μισθοδοσίας στο εξωτερικό, με εξαίρεση τους εργαζομένους σε διπλωματικές αποστολές,

μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε περίπτωση χρήσης λογαριασμού μισθοδοσίας

σε τράπεζα με έδρα και λειτουργεία στην Ελλάδα, επιτρέπεται η μεταφορά του ισόποσου της μισθοδοσίας

σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό αφού αποδείξουν εγγράφως την ιδιότητά τους.

7. Πληρωμή σε POS τράπεζας εξωτερικού. Εάν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει

POS από τράπεζα του εξωτερικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών καρτών γίνεται σε λογαριασμό σε τράπεζα

του εξωτερικού, οι κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν

στην Ελλάδα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πλην ειδικής άδειας από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

8. Περιορισμό των 100.000 ευρώ/μέρα για επιχειρηματικές συναλλαγές. Η υπέρβαση του ποσού προϋποθέτει

τα σχετικά τιμολόγια και δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι τα έγγραφα

είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

9. Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό τράπεζας του εξωτερικού,

δεν επιτρέπονται οι μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, οι συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια,

οι πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι αγορές υπηρεσιών εστίασης, οι προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί - ραντεβού),

η αγορά έργων τέχνης, οι δημοπρασίες, οι αγορές σε κοσμηματοπωλεία και οι γενικοί κωδικοί όπου εντοπίζεται

πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν πορνογραφικό υλικό.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας