Τίτλοι Ειδήσεων

 

Πόσο μειώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ Κύριο

Πόσο μειώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ

Την απόφαση να μειώσει το ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ρεύματος από την πρώτη ημέρα

του χρόνου για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών έλαβε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις τελευταίες ημέρες του χρόνου.
Η μείωση μεσοσταθμικά είναι μονοψήφια, γύρω στο 8%, με τα νοικοκυριά να έχουν μείωση 8,48%, τις βιομηχανίες υψηλής και μέσης τάσης 1,59%, τους αγρότες της μέσης τάσης 11,43%, τους αγρότες χαμηλής τάσης 10,32%, τις βιοτεχνίες της μέσης τάσης 10,04% και τις εμπορικές και λοιπές χρήσεις της χαμηλής τάσης 6,15%.

Η ΡΑΕ είχε υποχρέωση να λάβει πριν την εκπνοή του χρόνου απόφαση για αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από την εκτίμηση του Λειτουργού της αγοράς (ΛΑΓΗΕ) σχετικά με τη λογιστική πορεία του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Πρόκειται για το λογαριασμό από τον οποίο πληρώνονται οι παραγωγοί ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με βάση την απόφαση που έλαβε η Αρχή, δημιουργείται περιθώριο ώστε να μειωθεί στη συνέχεια και η ειδική χρέωση που έχει επιβληθεί στις εταιρείες προμήθειας, με πρώτη φυσικά τη ΔΕΗ που διατηρεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Όσον αφορά την επίπτωση που θα έχει η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στα τιμολόγια ρεύματος, δεν θα είναι βεβαίως θεαματική, καθώς το Ειδικό Τέλος αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνολικού λογαριασμού, Ωστόσο, ειδικά για το χειμώνα, οπότε πολλοί καταναλωτές αυξάνουν θεαματικά τις καταναλώσεις τους λόγω θέρμανσης με ρεύμα, η εξοικονόμηση μπορεί να είναι σημαντική.

Του Γιώργου Αντωνόπουλου

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας