Τίτλοι Ειδήσεων

 

Έως τη Δευτέρα, 31 Μαΐου του 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Γέφυρα 2.


Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών, η Κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019.

 

Η στήριξη αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

 


Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε ένα μήνα – από τις 5 Απριλίου, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέχρι χθες, 9 Μαΐου – υποβλήθηκαν συνολικά 31.495 αιτήσεις. Εξ αυτών, 17.920 είναι αιτήσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 9.636 από ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 3.325 από μικρές επιχειρήσεις και 614 από μεσαίες επιχειρήσεις.


Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», έχουν ήδη επιδοτηθεί 118.841 δάνεια τα οποία αντιστοιχούν σε 75.370 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί να ανέρχεται στα 119,6 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 6 φάσεις πληρωμών, από τον Νοέμβριο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021.


Με την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2», η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει – για πρώτη φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

Αν και απομένουν δύο εβδομάδες για τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα 2», ο ρυθμός των αιτήσεων παραμένει χαμηλός και μάλλον δυσανάλογος σε σχέση με το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι παραγωγικοί φορείς στις έως τώρα ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις.

 

Μπαίνοντας στη Μεγάλη Εβδομάδα, οι αιτήσεις που έχουν πέσει στο σύστημα είναι περίπου 10 χιλιάδες, δηλαδή απέχουν πολύ από την εκτιμώμενη περίμετρο των 100 χιλιάδων και η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να «τρέξει» και νέο γύρο ενημερώσεων. Το κονδύλι για τις επιδοτήσεις ανέρχεται στα 330 εκατ. Ευρώ και θα καλύψει τις δόσεις «κόκκινων» αλλά κι ενήμερων επιχειρηματικών δανείων ως το τέλος του έτους.

 

Από τις ερωτήσεις, που τέθηκαν στον πρώτο γύρο των ενημερωτικών τηλεδιασκέψεων, έγινε σαφές ότι υπάρχει πανσπερμία υποπεριπτώσεων, ενώ αναδεικνύεται το πρόβλημα των νέων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να λάβουν επιδότηση καθώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με το 2019. Σαφής έγινε και η πρόθεση κάποιων να ενεργήσουν καταχρηστικά «φουσκώνοντας» τις μηνιαίες δόσεις του δανείου τους, προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή του Κράτους. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω ερωτήματα, όπως τα σταχυολόγησε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.


Ερωτήσεις και απαντήσεις για το «Γέφυρα 2»

 

Το δάνειό μου είναι μη εξυπηρετούμενο. Ποσό χρόνο έχω για να το ρυθμίσω με την τράπεζα;

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή (π.χ. δάνειο) είναι μη εξυπηρετούμενη, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες καλούν τον αιτούντα να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσει εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες του παρέχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορεί να την εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές του δυνατότητες. Για να λάβει την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 15.7.2021.

 

Πρέπει να ρυθμίσω τα δάνεια πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα;

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές οφειλές που είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί σε χρόνο που δεν εκτείνεται πριν την 31/12/2018 μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιδότηση δόσεων, εφόσον πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, αφού πρώτα έχει υποβληθεί αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οφειλή κριθεί επιλέξιμη, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου πρέπει να προηγηθεί ρύθμιση-αναδιάρθρωση της οφειλής σε συμφωνία του αιτούντα-οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα.

 

Από που αντλούνται τα στοιχεία εσόδων και μείωσης τζίρου; Αν δεν έχει υποβληθεί ακόμη ο ισολογισμός από που αντλούνται τα στοιχεία;

Η επιλεξιμότητα της επιχείρησης θα διενεργηθεί βάσει των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το 2020 για το κριτήριο του Κύκλου Εργασιών της και βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ισολογισμού της για το κριτήριο μεγέθους της επιχείρησης.

Τα πλήρη στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα και τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Ενδιαφέρουν και αξιοποιούνται τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020, τα οποία θα πρέπει να παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Εάν οι αιτούντες/ δικαιούχοι δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.

 

Εταιρεία με αύξηση εσόδων το 2020, σε σχέση με 2019, επιδοτείται;

Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. Εταιρεία που έχει παρουσιάσει αύξηση των εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 δεν έχει αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19 προκειμένου να τύχει επιδότησης.

 

Εταιρεία που ολοκλήρωσε την κατασκευή ξενοδοχείου το πρώτο εξάμηνο του 2020 και έχει έσοδα για το 2020, ενώ το 2019 δεν είχε έσοδα επιδοτείται;

Όχι δεν επιδοτείται. Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.

 

Στο mybusiness έχουν γίνει λάθος καταχωρήσεις τζίρου κλπ. στοιχείων και επίσης έχει κάνει και λάθος το σύστημα με τα δεκαδικά ψηφιά. Πότε θα δοθεί η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία;

Η διόρθωση των καταχωρίσεων του τζίρου και των λοιπών στοιχείων στο mybusiness δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 

Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης θέσεων προσωπικού;

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ».

 

Εφόσον για την υποβολή της αίτησης συμπράξει κάποιος σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος), ποια είναι η αμοιβή και ποιος την καταβάλει (πληρώνει);

Εάν για τη σύνταξή της συνέπραξε σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος) ο σύμβουλος αυτός δικαιούται αμοιβής ύψους 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα, εταιρεία παροχής πιστώσεων κλπ), στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου.

 

Έχω 2 δάνεια: ένα στεγαστικό και ένα επιχειρηματικό. Το στεγαστικό ήδη επιδοτείται από το ΓΕΦΥΡΑ I. Το επιχειρηματικό μπορεί να επιδοτηθεί από το ΓΕΦΥΡΑ II;

Ναι. Οφειλή για την οποία δεν υπάρχει ενεργή συνεισφορά, μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα. Συνεπώς, οφειλή (λ.χ. δάνειο) για την οποία δεν λαμβάνεται άλλη συνεισφορά (λ.χ. ΓΕΦΥΡΑ Ι) κατά το συγκεκριμένο διάστημα μπορεί να υπαχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.

 

Προβλέπει το Πρόγραμμα διαγραφή οφειλών;

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, για τις οποίες ευθύνονται νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Δεν αφορά διαγραφή των οφειλών των κορωνόπληκτων.

 

Η επιχείρησή μου είχε λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ μετά τον Μάρτιο του 2020; Μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, που είχαν λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 της ΚΥΑ 39162/2020 (ΦΕΚ Β' 1457), εμπίπτουν στην έννοια του «επιλέξιμου προσώπου». Οι ως άνω κατηγορίες πληρούν το κριτήριο του άρθρου 64§2 του ν. 4790/20 για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», όμως θα πρέπει να συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου.

 

Εάν κάποιος πληρώνει σήμερα δόση επαγγελματικού δανείου πχ. 100 ευρώ και θέλει να αυξήσει την δόση του σε 1.000 ευρώ από 01/05/2021, η επιδότηση ποια από τις δύο δόσεις θα συμπεριλάβει;

Ως «μηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη. Μετά την θέση σε ισχύ του προγράμματος και ενόψει υπαγωγής σε αυτό, δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις στη δόση και κατά συνέπεια μία τέτοια συμφωνία (περί αύξησης της μηνιαίας δόσης ) πρόδηλα είναι καταχρηστική και δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Σημειωτέον, ότι στο νόμο προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και χρονικό διάστημα παρακολούθησης της οφειλής, καθ΄όλη τη διάρκεια του οποίου ο οφειλέτης καλείται να καταβάλει προσηκόντως τις δόσεις της οφειλής του.

 

Αν κάποιος έχει εγκριθεί για την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων Α τριμήνου 2021, μπορεί να μπει και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ;

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ)) μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επισημαίνεται ότι η κρατική ενίσχυση πρέπει να είναι ενεργή και να αφορά στην επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή δηλ. στο ίδιο το δάνειο για το οποίο ζητείται η επιδότηση.

 

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων συνιστά κρατική επιδότηση, ωστόσο, εφ’ όσον η επιδότηση αφορά σε άλλο χρονικό διάστημα δηλ. άλλους μήνες και δόσεις, δεν θεωρείται ενεργή. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποβληθεί αίτηση και να εγκριθεί επιδότηση συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενεργή κρατική επιδότηση για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή και με την προϋπόθεση πλήρωσης και των λοιπών κριτηρίων επιλεξιμότητας του νόμου.

 

Mε την υπαγωγή μας στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αποδεχόμαστε και το ύψος της οφειλής των δανείων που έχουμε στις τράπεζες;

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεν συνεπάγεται αναγνώριση του ύψους της οφειλής προς το πιστωτικό ίδρυμα. Επειδή όμως απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της δόσης της αποπληρωμής είναι η ρύθμιση της οφειλής, η Τράπεζα θα ζητήσει ως προϋπόθεση της ρύθμισης την αναγνώριση του ύψους της οφειλής.

 

iefimerida.gr

Επιχειρήσεις μικρές και μεσαίου μεγέθους καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες που αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας (βάσει ΚΑΔ), έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων ("Γέφυρα 2"), υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 9 Μαϊου. Η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει και μέχρι το βραδύ της Παρασκευής υποβλήθηκαν 4.160 αιτήσεις: 2.468 αιτήσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, 479 από μικρές επιχειρήσεις και 66 από εταιρείες μεσαίου μεγέθους (βάσει τζίρου και απασχολούμενου προσωπικού).

 

Προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει αναλυτικές διευκρινίσεις ως προς το ποιοί μπορούν να ενταχθούν, με ποιά κριτήρια και για ποιές δανειακές υποχρεώσεις.

 

Επιδοτούνται όλες οι οφειλές- εξυπηρετούμενες, σε καθυστέρηση και καταγγελμένες.
Για τις ενήμερες ή σε καθυστέρηση λαμβάνεται ως βάση η 31η Δεκεμβρίου 2020
Από τις καταγγελμένες επιδοτούνται όποιες καταγγέλθηκαν μετά τις 31.12.2018.

 

Τα κριτήρια κατά περίπτωση

 

Οσον αφορά τα κριτήρια, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι πέραν της μείωσης τζίρου, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ για τις μικρές-μεσαίες πρόσθετο βασικό κριτήριο είναι ο ετήσιος τζίρος.

 

Ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

 

Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20% κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
Η ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ
Να μην έχει καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα συνολικής αξίας άνω των 40.000 ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των οφειλών που μπορεί να επιδοτηθούν, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

Πολύ μικρή ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που απασχολεί έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή, θα πρέπει:

 

Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
Η ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ
Οι καταθέσεις να μην υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ
Εάν διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές. ομόλογα κλπ), η συνολική αξία τους να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

 

Μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
Η ακίνητη - μη υποθηκευμένη - περιουσία της να μην υπερβαίνει σε αξίας τα 10 εκατ. ευρώ
Οι καταθέσεις της να μην υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ
Εάν διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές. ομόλογα κλπ), η συνολική αξία τους να μην υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

 

Μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της να έιναι έως 50 εκατ. ευρώ
Η αξία της ακίνητης – μη υποθηκευμένης – περιουσίας της να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ
Οι καταθέσεις της να μην υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ
Εάν διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές. ομόλογα κλπ), η συνολική αξία τους να μην υπερβαίνει τα3,75 εκατ. ευρώ.

Ανοιξε τη Δευτέρα 5 Απριλίου η ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις του και να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», το οποίο προσφέρει στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Γέφυρα 2» υπολογίζονται σε 100.000-150.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, ενώ η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι γίνεται χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

 

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019.

 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων.

 

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

 

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

 

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

 

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.


Τα 5 βήματα για τις αιτήσεις

 

Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

 

Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).


Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.


Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.


Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.


Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα.

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα – εκτός απροόπτου – η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», το οποίο προβλέπει την επιδότηση έως 90% των δόσεων επιχειρηματικών δανείων ανοίγει

 

Στόχος είναι οι πρώτες κρατικές επιδοτήσεις να δοθούν σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με «πράσινα» δάνεια στις 31 Μαΐου με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο.


Τα βήματα για το «Γέφυρα 2»

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση μόλις ανοίξει η πλατφόρμα είναι :

 

• Υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, www.keyd.gov.gr. Παράλληλα, θα αναρτηθεί ο οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.

 

• Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, κατά τον οποίο θα διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

 

• Έγκριση κρατικής επιδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή θα εκδίδεται μια Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, και ο οφειλέτης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα – email.

 

• Συνεννόηση οφειλέτη με τράπεζα ή διαχειριστεί δανείου για τη ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου

 

• Καταβολή της κρατικής επιδότησης : στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου, για τα ενήμερα δάνεια και το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου για μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια καθώς πρώτα θα πρέπει να υπάρξει σχετική ρύθμιση. Στη συνέχεια θα καταβληθεί η επιδότηση, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.


Τα δάνεια

 

Το ποσοστό επιδότησης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχεται σε 90% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 80% τους επόμενους 3 και στο 70% τους τελευταίους 2 μήνες.

 

Το ύψος της επιδότησης δεν μπορεί να είναι πάνω από 600 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους, 5.000 ευρώ, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους , 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση

 

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το ποσοστό της επιδότησης αρχίζει από 80% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 70% τους επόμενους 3 και στο 60% τους τελευταίους 2 μήνες.

 

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους, τα 4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση, τα 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και τα 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση.


Τα κριτήρια

 

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμενο δάνειο είναι να μην απασχολεί προσωπικό, να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ, να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ. Για πολύ μικρή επιχείρηση να έχει έως 10 άτομα προσωπικό να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ, να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ, να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ.

 

Για μικρή επιχείρηση να έχει έως 50 άτομα προσωπικό, να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ, να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ και να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ.

 

Για μεσαία επιχείρηση θα πρέπει να έχει έως 250 άτομα προσωπικό, να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ, να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.

Τι θα ισχύσει για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και τι για όσα είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών - Αντικείμενο συζήτησης με τους θεσμούς παραμένει το ύψος των επιλέξιμων δανείων που θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα

 

Βαθιά ανάσα σε μια σειρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την πανδημία θα δώσει η ενεργοποίηση του προγράμματος «Γέφυρα 2», βάσει του οποίου θα επιδοτηθούν οι δόσεις επιχειρηματικών δανείων για οκτώ μήνες.

 

Όπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, στόχος είναι το σχετικό νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 15 Μαρτίου ώστε να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στις αρχές Απριλίου. Η πρώτη δόση θα έχει καταβληθεί έως τα τέλη Μαΐου. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η σχετική προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων θα είναι επίσης ταχύτατη.


Ενταξη των οφειλετών στο πρόγραμμα

 

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των οφειλετών στο πρόγραμμα είναι αποδεδειγμένα να έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, να έχουν μειωθεί τα έσοδά τους το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα έσοδα που είχαν το 2019, ενώ δεν θα πρέπει να έχουν λάβει βοήθεια από άλλα προγράμματα επιδότησης μεγαλύτερη των 1,6 εκατ. ευρώ μετά την αναθεώρηση του προσωρινού πλαισίου. Επίσης, δεν θα πρέπει το οφειλόμενο ποσό να είναι εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Εκτιμάται ότι θα καλυφθούν περίπου 150.000 δανειολήπτες που οφείλουν στις τράπεζες από 40 έως 50 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, για πράσινα δάνεια που εξυπηρετούνται η μηνιαία κρατική επιδότηση θα διαμορφώνεται την πρώτη περίοδο για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε έως 600 ευρώ, για επιχειρήσεις με τζίρο 10 εκατομμύρια σε έως 50.000 ευρώ και για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ θα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

 

Στα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, η μηνιαία κρατική επιδότηση θα ανέρθει αρχικά έως 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες, έως 40.000 ευρώ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια ευρώ και έως 80.000 ευρώ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ.

 

Αντικείμενο συζήτησης με τους θεσμούς παραμένει το ύψος των επιλέξιμων δανείων που θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, το οποίο θα καθοριστεί με μια σειρά κριτηρίων.


Προϋποθέσεις

 

Α. Δάνεια που εξυπηρετούνται

1. Για ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους:

 

H ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ στην περίπτωση των εξυπηρετούμενων δανείων.
Εισόδημα 24.000 ευρώ για δάνεια που εξυπηρετούνται προσαυξανόμενα κατά 18.000 και 13.000 αντίστοιχα για τον/την σύζυγο και.5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ για εξυπηρετούμενα δάνεια.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

 

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

 

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου να μην υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά πιστωτή.

 

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

 

4. Για νομικά πρόσωπα με κύκλο εργασιών από 10 έως 43 εκατ. ευρώ που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους:

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην υπερβαίνει συνολικά προς όλους τους πιστωτές τα 25 εκατ. ευρώ.

Β. Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο τέλος του 2020

 

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους:

 

H ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει 280.000 ευρώ.
Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 για τον κάθε σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

2. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Οι καταθέσεις να μην υπερβαίνουν τα 250.000 ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Alexandriamou.gr
Δημοσιογραφική Ενημερωτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας